byty predaj

 • Grad Zagreb
 • Črnomerec
 • cena: 177,000€
 • plocha: 118,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • cena: 170,000€
 • plocha: 106,04 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • cena: 135,000€
 • plocha: 89,48 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • cena: 170,000€
 • plocha: 100,70 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • cena: 205,000€
 • plocha: 130,83 m2
 • Primorsko-goranska
 • Novi Vinodolski
 • cena: 201,000€
 • plocha: 138,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Gornji grad - Medveščak
 • cena: 170,600€
 • plocha: 122,69 m2
 • Grad Zagreb
 • Stenjevec
 • cena: 123,000€
 • plocha: 92,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • cena: 120,000€
 • plocha: 95,00 m2