byty predaj

 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • cena: 51,000€
 • plocha: 37,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • cena: 70,000€
 • plocha: 53,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • cena: 87,000€
 • plocha: 58,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • cena: 81,000€
 • plocha: 52,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • cena: 65,000€
 • plocha: 52,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Peščenica - Žitnjak
 • cena: 59,000€
 • plocha: 46,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Peščenica - Žitnjak
 • cena: 63,000€
 • plocha: 52,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Stenjevec
 • cena: 79,000€
 • plocha: 55,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • cena: 86,000€
 • plocha: 39,00 m2