Lakások-nak Eladó

 • Grad Zagreb
 • Podsused - Vrapče
 • Ár: 106,000€
 • Felület: 76,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Donji grad
 • Ár: 220,000€
 • Felület: 125,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Gornji grad - Medveščak
 • Ár: 200,000€
 • Felület: 116,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • Ár: 337,000€
 • Felület: 153,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Stenjevec
 • Ár: 105,000€
 • Felület: 113,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Črnomerec
 • Ár: 110,000€
 • Felület: 76,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 199,000€
 • Felület: 117,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 149,000€
 • Felület: 93,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 110,000€
 • Felület: 138,00 m2