Lakások-nak Eladó

 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - zapad
 • Ár: 100,000€
 • Felület: 67,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • Ár: 78,000€
 • Felület: 65,79 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 165,000€
 • Felület: 90,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 125,000€
 • Felület: 71,10 m2
 • Ár: 76,500€
 • Felület: 56,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 143,000€
 • Felület: 75,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 143,000€
 • Felület: 84,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Donji grad
 • Ár: 163,000€
 • Felület: 100,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 83,000€
 • Felület: 79,49 m2