Lakások-nak Eladó

 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - zapad
 • Ár: 70,000€
 • Felület: 54,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - sjever
 • Ár: 76,000€
 • Felület: 46,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 144,000€
 • Felület: 57,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 85,000€
 • Felület: 45,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Stenjevec
 • Ár: 59,000€
 • Felület: 42,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Ár: 64,000€
 • Felület: 35,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - sjever
 • Ár: 75,000€
 • Felület: 52,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Črnomerec
 • Ár: 80,000€
 • Felület: 45,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - sjever
 • Ár: 150,000€
 • Felület: 64,00 m2