Lakások-nak Eladó

 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - zapad
 • Ár: 62,000€
 • Felület: 67,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - zapad
 • Ár: 50,000€
 • Felület: 50,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - sjever
 • Ár: 83,000€
 • Felület: 64,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - sjever
 • Ár: 75,000€
 • Felület: 61,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Gornji grad - Medveščak
 • Ár: 130,000€
 • Felület: 72,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Gornji grad - Medveščak
 • Ár: 135,000€
 • Felület: 66,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Peščenica - Žitnjak
 • Ár: 88,000€
 • Felület: 55,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Črnomerec
 • Ár: 45,000€
 • Felület: 33,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Gornji grad - Medveščak
 • Ár: 180,000€
 • Felület: 77,00 m2