Land for sale

 • Zagrebačka
 • Ivanić - Grad
 • Price: 9,300€
 • Surface: 6.200,00 m2
 • Zagrebačka
 • Rugvica
 • Price: 6,760€
 • Surface: 3.380,00 m2
 • Zagrebačka
 • Rugvica
 • Price: 27,030€
 • Surface: 4.505,00 m2
 • Zagrebačka
 • Rugvica
 • Price: 44,009€
 • Surface: 6.287,00 m2
 • Zagrebačka
 • Rugvica
 • Price: 27,861€
 • Surface: 27.861,00 m2
 • Dubrovačko-neretvanska
 • Orebić
 • Na upit
 • Surface: 142.500,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • Price: 150,000€
 • Surface: 6.000,00 m2
 • Karlovačka
 • Slunj
 • Price: 22,000€
 • Surface: 70.550,00 m2
 • Koprivničko-križevačka
 • Sveti Ivan Žabno
 • Price: 10,000,000€
 • Surface: 150.000,00 m2