Byty na prodej

 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • Cena: 68,000€
 • Plocha: 40,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Novi Zagreb - istok
 • Cena: 70,000€
 • Plocha: 39,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Stenjevec
 • Cena: 49,900€
 • Plocha: 32,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • Cena: 48,000€
 • Plocha: 30,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Peščenica - Žitnjak
 • Cena: 95,000€
 • Plocha: 55,20 m2
 • Grad Zagreb
 • Trešnjevka - jug
 • Cena: 75,000€
 • Plocha: 35,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Cena: 68,000€
 • Plocha: 34,00 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Cena: 35,000€
 • Plocha: 26,55 m2
 • Grad Zagreb
 • Maksimir
 • Cena: 22,000€
 • Plocha: 28,00 m2